Posted on Jul 26, 2019

Blackbird Coffee

Bạn đã từng thử uống hết ly latte của mình trong 1 phút và ngắm nhìn nghệ thuật nơi đáy cốc? Khi mà vị ngọt ngào của sữa vẫn quyện với cà phê đậm đà và khi mà đô ấm của cốc vẫn làm đôi môi bạn giật mình.
-----
Have you tried drinking your latte in 1 minute and watching latte art at the bottom of the cup? When the sweet of milk still adheres to the rich coffee and when the warm cup still startles your lips.

#blackbirdcoffee #blackbirdvn #chancam #latte #latteart
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.