Posted on Jul 26, 2019

Blackbird Coffee

Ở Blackbird, một tách cappuccino thường được làm với "double shots espresso" để tạo nên hương vị cà phê đậm đà, mạnh mẽ. Nhưng các bạn hoàn toàn có thể nói với các bạn barista giảm lượng cà phê xuống "single shot" nếu muốn thưởng thức một tách cappuccino nhẹ nhàng hơn nhé.

-----
At Blackbird, a cup of cappuccino is usually made from "double shots espresso" to create a strong flavor of coffee. But you totally can tell baristas to reduce the amount of coffee to "single shot" if you want a softer, milky and balanced version of cappuccino.

#blackbirdcoffee #blackbirdvn #blackcoffee #chancam #cappuccino #singleshotespresso #doubleshotsespresso
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.