Posted on Jul 26, 2019

Blackbird Coffee

cùng khởi đầu tuần mới bằng những chia sẻ về trải nghiệm của hai Blackbirdian - Ngọc Linh và Duy Bình khi làm việc tại Blackbird Coffee. Thêm vào đó, chúng ta sẽ lắng nghe thêm một số chia sẻ thực tế của anh Hoàng Trung Minh về công việc pha chế, có lẽ sẽ rất thú vị đối với những bạn có dự định theo đuổi công việc này một cách nghiêm túc, lâu dài.

trước khi mở cửa sơ sở mới tại 63B Lãn Ông, Blackbird Coffee rất muốn có một cơ hội để các bạn hiểu thêm về câu chuyện của Blackbird, cũng như hiểu thêm về những Blackbirdian, những người gặp gỡ và chia sẻ với các bạn hàng ngày, về cà phê và cả về những điều khác nữa trong cuộc sống.

#thânthiện #dễchịu #đánghọchỏi

#blackbirdcoffee #63lanong #comingsoonbạn muốn trở thành một Blackbirdian? hãy gửi CV về blackbirdcoffeevn@gmail.com nhé.
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.